Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

Envelope posted from NASLIC-(now ΝEAPOLI-KOZANI)


Envelope posted from NASLIC-(now ΝEAPOLI-KOZANI) in 1876, franked with 2 pi of 1869 (P.47a) and 20 para of 1875 (P.63) and stamped with NASLIC. It arrives via Salonique to Constantinople. Type of stamp 1(N.G.). Postal rate: 2 pi and 20 para for simple letter with prepaid double tax according to the U.P.U. (18.6/ 1.7-1875) of ''a'' scale’s weight, destined to the interior of the Ottoman Empire.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναγνώστες