Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

BRAZILIANA 2013

WORLD STAMP EXHIBITION - It will be held in the city of Rio de Janeiro, Brazil, from 19 to 25 November, 2013. It will be organized by the Brazilian Enterprise of Posts & Telegraphs (ECT) and the Brazilian Federation of Philately (FEBRAF), with the patronage of the Fédération Internationale de Philatélie (FIP). The official website is under construction and will be released shortly.

Ο Έλληνας αντιπρόσωπος είναι ο Γιώργος Θωμαρέης, 


Μέλος της Φιλοτελικής Ένωσης Θεσσαλονίκης, εθνικός κριτής στην τάξη του Παραδοσιακού Φιλοτελισμού (TR) και διεθνής κριτής της FIP στην τάξη της ταχυδρομικής ιστορίας (PH).













Αναγνώστες