Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

The Roll of Distinguished Philatelists

Ένας πολύ δικός μας, ο Αντώνης Βιρβίλης , τιμάται φέτος τον Ιούνιο με τη μέγιστη διεθνή φιλοτελική διάκριση:Καλείται να υπογράψει τη Δέλτο των Διαπρεπών Φιλοτελιστών (The Roll of Distinguished Philatelists).

http://www.abps.org.uk/Home/index.xalter

Αναγνώστες