Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009

ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΟ 1930, του Αθαν. Φιλ. Πάσχου

Στη φιλοτελική βιβλιογραφία δεν υπάρχει κανένας αναλυτικός πίνακας για τα ταχυδρομικά τέλη που ίσχυαν στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 1930-1940. Μοναδική εξαίρεση το άρθρο του Ηρ. Δημόπουλου «Τα ταχυδρομικά τέλη κατά την εκατονταετία 1861-1960», που δημοσιεύθηκε στη Φιλοτελική Ηχώ (τ. 139, Μάρτιος 1984), όπου υπάρχουν συνοπτικά μόνο τα κυριότερα τέλη της παραπάνω περιόδου.

Την εποχή του μεσοπολέμου οι Σιδηρόδρομοι του Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ) κυκλοφορούσαν ανά εξάμηνο, μία επίσημη έκδοση, τον ΟΔΗΓΟ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Σ’ αυτόν μεταξύ τον άλλων αναγραφόταν και τα ισχύοντα ταχυδρομικά τέλη κατά την ημερομηνία έκδοσης του οδηγού. Από δύο τέτοιους οδηγούς, έναν της 15ης Μαΐου 1930 και ένα δεύτερο της 19ης Μαΐου 1940 αναδημοσιεύομε τα τέλη που ίσχυαν τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 15 ΜΑΙΟΥ 1930

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

 1. Επιστολές:

α) από πόλη σε πόλη: 1.50 δρχ. για βάρος μέχρι 15 γραμ., για μεγαλύτερο βάρος αύξηση 0.80 δρχ. ανά κλάσμα 15 γραμ.

β) εντός της αυτής πόλεως: 1.00 δρχ. για βάρος μέχρι 15 γραμ., για μεγαλύτερο βάρος αύξηση 0.50 δρχ. ανά κλάσμα 15 γραμ.

 1. Επιστολικά δελτάρια απλά: 1.00 δρχ.

 2. Έγγραφα υποθέσεων και δείγματα εμπορευμάτων: 1.00 δρχ. για βάρος μέχρι 50 γραμ., για μεγαλύτερο βάρος αύξηση 0.50 δρχ. ανά κλάσμα 50 γραμ.

 3. Αγγελίες, γνωστοποιήσεις, εγκύκλιοι, προσκλητήρια, προγράμματα κ.λ.π.: 0.20 δρχ. για βάρος μέχρι 30 γραμ.

 4. Περιοδικά δημοσιεύματα: 0.10 δρχ. ανά 50 γραμ.

 5. Εφημερίδες υπό κινητή ταινία: 0.10 δρχ. ανά 50 γραμ.

 6. Βιβλία, φωτογραφίες επάνω σε χαρτόνι, κινηματογραφικές ταινίες: 0.40 δρχ. ανά 50 γραμ.

 7. Τέλος συστημένου: 3.00 δρχ.

 8. Αποδείξεις παραλαβής συστημένων και δεμάτων: 3 δρχ.

 9. Κατεπείγουσα παράδοση: 3 δρχ.

 10. Ποστ-Ρεστάντ υπό στοιχεία συνθηματικά ή αριθμούς: 3 δρχ.

 11. Αίτηση πληροφοριών: 3 δρχ.

 12. Ταχυδρομικά δέματα:

α) διαστάσεων μέχρι 0.25Χ0.40: για βάρος μέχρι 1 κιλό 6 δρχ., μέχρι 2 κιλά 10 δρχ.

β) διαστάσεων μέχρι 0.45Χ0.65: για βάρος μέχρι 1 κιλό 10 δρχ., μέχρι 2 κιλά 14 δρχ., μέχρι 3 κιλά 18 δρχ., μέχρι 4 κιλά 22 δρχ., μέχρι 5 κιλά 26 δρχ., μέχρι 6 κιλά 31 δρχ.,

μέχρι 7 κιλά 36 δρχ., μέχρι 8 κιλά 41 δρχ., μέχρι 9 κιλά 46 δρχ. και μέχρι 10 κιλά 51 δρχ.

Διανομή κατ’ οίκον δεμάτων: 5 δρχ.

Κατεπείγουσα παράδοση δεμάτων: 5 δρχ.

Απόδειξη παραλαβής δεμάτων: 3 δρχ.

Τέλη αποθηκεύσεως δεμάτων: 1 δρχ. ανά δέμα και ημέρα μέχρι 30 ημέρες.


Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 1. Επιστολές: 4 δρχ. για βάρος μέχρι 20 γραμ., για μεγαλύτερο βάρος 2.40 δρχ. ανά κλάσμα 20 γραμ.

 2. Δελτάρια: 2.40 δρχ.

 3. Έντυπα, έγγραφα υποθέσεων, δείγματα εμπορευμάτων: 0.80 ανά 50 γραμ.

 4. Τέλος συστημένου: 4.00 δρχ.

 5. Αποδείξεις παραλαβής: 4 δρχ.

 6. Αίτηση πληροφοριών: 8 δρχ.

 7. Κατεπείγουσα παράδοση: 8 δρχ.


ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ ΣΤΙΣ 19 ΜΑΙΟΥ 1940


Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

 1. Επιστολές:

α) από πόλη σε πόλη: 3.00 δρχ.

β) εντός της ίδιας πόλης: 2.00 δρχ.

γ) επιπλέον τέλος προνοίας: 0.50 δρχ.

 1. Ταχυδρομικά δελτάρια:

α) από πόλη σε πόλη: 2.00 δρχ.

β) εντός της ίδιας πόλης: 1.50 δρχ.

γ) εικονογραφημένα δελτάρια περιέχοντα εκφράσεις χαιρετισμού, ευχές κ.λ.π. μέχρι 5 λέξεις: 1.20 δρχ.

δ) επιπλέον και τέλος προνοίας: 0.10 δρχ.

 1. Επισκεπτήρια:

α) από πόλη σε πόλη: 1.50 δρχ.

β) εντός της αυτής πόλης: 1.00 δρχ.

 1. Έγγραφα υποθέσεων: 2.00 δρχ. τα πρώτα 50 γραμ., για μεγαλύτερο βάρος αύξηση 0.80 δρχ. ανά 50 γραμ.

 2. Δείγματα εμπορευμάτων: 1.20 δρχ. για βάρος μέχρι 50 γραμ., για μεγαλύτερο βάρος αύξηση 0.80 δρχ. ανά 50 γραμ.

 3. Αγγελίες, γνωστοποιήσεις, εγκύκλιοι, προγράμματα, διαφημίσεις και υπόλοιπα παρόμοια έντυπα: 0.80 δρχ. ανά μονάδα βάρους 50 γραμ.

 4. Εφημερίδες και περιοδικά: 0.80 δρχ. ανά μονάδα βάρους 50 γραμ.

 5. Τέλος συστημένου: 4.00 δρχ.

 6. Κατεπείγουσα παράδοση: 10.00 δρχ.


Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (γενικά)

 1. Επιστολές: 8.00 δρχ. και επιπλέον τέλος προνοίας 1.00 δρχ.

 2. Ταχυδρομικά δελτάρια:

α) απλά: 5.00 δρχ.

β) μετ’ απαντήσεως: 10.00 δρχ.

 1. Έγγραφα υποθέσεων: 2.00 δρχ. ανά μονάδα βάρους 50 γραμ., ελάχιστο τέλος μέχρι 200 γραμ.8 δρχ.

 2. Τέλος συστημένου: 8.00 δρχ.

 3. Ειδικό τέλος κατεπείγουσας επίδοσης: 15.00 δρχ.


Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ειδικά για Τουρκία, Νοτιοσλαβία, Ρουμανία και Τσεχοσλοβακία)

 1. Επιστολές: 6 δρχ. και επιπλέον τέλος προνοίας 1.00 δρχ.

 2. Ταχυδρομικά δελτάρια:

 3. α) απλά: 3.50 δρχ.

 4. β) μετά απαντήσεως: 7.00 δρχ.

 5. Έγγραφα υποθέσεων: 1.50 δρχ. ανά μονάδα βάρους 50 γραμ., ελάχιστο τέλος μέχρι 200 γραμ. 6 δρχ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναγνώστες