Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΘΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΛΑΥΡΙΟ 2009 _ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ)

ΤΡΙΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
 15:00-20:00
Ανάρτηση εκθεμάτων
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
10:00-19:00
Εργασίες Ελλανοδίκου Επιτροπής
10:30-12:30
Επίσκεψη σχολείων (2 περίοδοι)
17:00-21:00
Ώρες επίσκεψης για το κοινό
19:00
Τελετή εγκαινίων
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
10:00-14:00
Ώρες επίσκεψης για το κοινό
10:30-12:30
Επίσκεψη σχολείων (2 περίοδοι)
10:00-21:00
Εργασίες Ελλανοδίκου Επιτροπής
17:00-21:00
Ώρες επίσκεψης για το κοινό
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
10:00-14:00
Ώρες επίσκεψης για το κοινό
17:00-21:00
Ώρες επίσκεψης για το κοινό
18:00
Ανάρτηση βραβεύσεων
18:00-19:00
Ομιλία Ν. Ράγκου [Κρίση εκθεμάτων Μαξιμαφιλίας]
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
10:00-14:00
Ώρες επίσκεψης για το κοινό
11:00-12:00
Ομιλία Α. Χρίστου [Σφάλματα κυπριακών γρ/μμων 1880]
17:00-21:00
Ώρες επίσκεψης για το κοινό
17:30-18:30
Συζήτηση Εκθετών-Κριτών (Critique)
19:00
Τελετή βραβεύσεων
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
10:00-14:00
Ώρες επίσκεψης για το κοινό
14:00-16:00
Αφαίρεση εκθεμάτων

Το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής αντλήθηκε από τον ιστότοπο της Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναγνώστες