Τετάρτη, 15 Απριλίου 2009

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-(AVGERINOS-KOZANI)_''εξηλέγθη''(examined)_on 15 MAI 1935
Registered letter posted from ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-(AVGERINOS-KOZANI) on 15 MAI 1935 stamped with the two-circled stamp ΤΑΧ.ΤΗΛ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/(HELLENIC REPUBLIC/AVGERINOS POST TELEGRAPH OFFICE) it arrives at ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ -(THESSALONIKI-REGISTERED) on 17.V.1935. Then it arrives at NEW YORK REG’Y. DIV. on 28.5.1935 and finally to the destination of WASHINGTON D.C REG.SEC on 28 MAY 1935. Postal rate: 16 drs for registered letter destined to the U.S.A. [8 drs for letter ''a'' scale’s weight plus 8 drs for registered letter rate from abroad (Dec.1933-FEK. 85)].The cover was brought by the sender open to be examined if values are contained without authorization of the Bank of Greece, according to regulations occasionally issued since1931.After the sender sealed the cover in presence of the post office's head, the letter wrote''εξηλέγθη''(examined) on the reverse side and signed his endorsement. The certification was stamped with the official cachet ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΤΑΧ.ΤΗΛ. ΤΗΛ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ.(HELLENIC REPUBLIC/POST-TELEGRAPH-TELEPHONE OFFICE of AVGERINOS) .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναγνώστες