Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2009

Collectio of Athens_al.galinos

We suggest you have a look at out sites www.collectio.gr or www.galinos.eu
or at the site www.stampcircuit.com, where all lots of our forthcoming auction are described and shown (jpg format). You can find many very interesting philatelic items.
COLLECTIO of Athens, auctions 60-61 (2000 lots), 8th February 2009

PHILATELIC AUCTIONS
COLLECTIO 60: Philatelic Auction (Greece, Greek Territories, Ottoman Empire, Albania, Bulgaria, Romania, Cyprus, Egypt, Levant Post Offices) (1428 lots)
COLLECTIO 61: Philatelic Auction "The Claude" collection of Greek Perfins (572 lots)
Herewith (pdf file) the contents (by numerical sorting).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναγνώστες